Zwroty

Opis procedury reklamacyjnej:

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy wnioski o reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  autoshop10@wp.pl
  2. Witryna nie należy do osoby prowadzącej działalność gospodarczą .Sprzedający nie jest przedsiębiorcą, więc nie chroni Cię prawo konsumenckie, np. nie zwrócisz zakupu bez zgody sprzedającego.